הסכם רישיון

פורסם בתאריך 01-01-2014

נערך לאחרונה בתאריך 23-01-2014

הסכם רישיון

מנהל האתר (מעניק הרישיון) מעניק לך את הזכות להשתמש בתוכנת BekNet (בקנט), מוצרים פיזים ו/או דיגיטלים של חברת .Bekker Y & Co, בהתאם לתנאי הסכם רישיון זה. בהקשר זה, עליך לקרוא בעיון את תנאי הסכם הרישיון, הנחשבים על ידי הנהלת האתר כהצעה לציבור בהתאם לדין הישראלי.

1. תנאים המשמשים בהסכם זה

1.1. אתר BekNet (בקנט), מוצרים פיזים ו/או דיגיטלים של חברת .Bekker Y & Co (או האתר/מוצר לפי משמעות ובהמשך אתר) הוא משאב אינטרנט המורכב ממערך של (א) תוכניות מחשב (כולל יישומי API) ו- (ב) מידע (תוכן) שפורסם על ידי המנהל ו/או המשתמשים. האתר נכלל במערכת המידע המבטיחה את זמינות המידע באינטרנט באמצעות כתובות רשת (שמות דומיינים):

beknet.ltd

(כולל כל הרמות של התחומים שצוינו, הן מתפקדות במועד מסקנה זו הסכם רישיון, והושק והופעל במהלך כל תקופת תוקפו).

1.2. תוכניות מחשב (או תוכניות מחשב) מוצגות בצורה אובייקטיבית של מערך של נתונים ופקודות המתבצעים במחשבי המשתמש המייצרים תצוגות אור- קוליות ומבצעים תפקידים מסוימים של האתר ו / או אחראים לתפקוד האתר בכללותו. הזכות להשתמש בתוכניות מחשב של האתר, למעט הפונקציות הנוספת של האתר, מסופקת על ידי המינהל למשתמש ללא תשלום בהתאם לתנאי הסכם זה.

1.3. יישומי ה- API הם תוכניות מחשב המתבצעות במחשבי המשתמש כחלק מתוכניות מחשב של האתר ומוצגות בפני המשתמש בצורה ויזואלית של שירותים ויזואליים אינטראקטיביים שונים, אשר יכולים לשמש את המשתמש יחד עם הפונקציונאליות העיקרית של האתר. הזכות להשתמש בפונקציונאליות

של יישומי ה- API, למעט הפונקציונאליות של יישום ה- API המשלים, מסופקת על ידי המנהל למשתמש ללא תשלום על פי תנאי הסכם זה.

1.4. פונקציונאליות נוספת של האתר – קודי התוכנית המתבצעים במחשבי המשתמש כחלק מתוכניות המחשב של האתר ומבצעים פונקציות נוספות מסוימות של האתר.האלמנטים המרכיבים את הפונקציונאליות הנוספת של האתר הם פונקציונאליות החנות המקוונת של BekStore ו- API נוספים. התנאים עבור המנהל ששולם על ידי המינהל למשתמש הזכות להשתמש בפונקציונאליות הנוספת של האתר נקבעים על בסיס חוזי.

1.5. מעניק הרישיונות (או המינהל) הוא ישות משפטית של .Bekker Y & Co, שהוקמה על פי חוקי מדינת ישראל, הרשומה בכתובת: רח. המלך דוד 3א, חיפה 3542504, ישראל, ויש לה את הזכויות הדרושות להעניק למשתמש את הזכות להשתמש בתוכניות מחשב של אתר BekNet (בקנט).

1.6. בעל רישיון (או משתמש) – אדם הרשום באתר בהתאם לתנאי השימוש באתר BekNet (בקנט). (תנאי השימוש באתר נמצאת בכתובת האינטרנט הקבועה https://beknet.ltd/terms בעברית).

1.7. ההסכם הוא נוסח הסכם רישיון זה בין מנהל האתר (מעניק הרישיון) לבין המשתמש (בעל רישיון) המכיל את כל התנאים הנדרשים והחומריים של הסכם הרישיון למתן הזכויות לשימוש בתוכניות מחשב של האתר. הסכם זה נחתם בין המנהל לבין המשתמש באופן מפושט והוא חוזה הצטרפות בהתאם לדין הישראלי.

2. מעמדו של הסכם זה

2.1. הסכם זה קובע את התנאים להענקת למשתמש את הזכות להשתמש בתוכניות מחשב של האתר. הסכם זה מתרחב גם ליחסים הקשורים לזכויות ולאינטרסים של צדדים שלישיים שאינם משתמשים באתר, אך זכויותיהם והאינטרסים שלהם עשויים להיות מושפעים כתוצאה מפעולות המשתמשים באתר.

2.2. נושא הסכם זה הוא הוראה של מנהל האתר על תנאי רישיון פשוט שאינו בלעדי לשימוש בתוכניות מחשב של האתר. בנוסף להסכם זה, ההסכם בין המינהל לבין המשתמש כולל את כל המסמכים המיוחדים המסדירים מתן פונקציונאליות נפרדת של האתר ומוצגים באופן חופשי בחלקים הרלוונטיים של האתר באינטרנט.

2.3. המשתמש מחויב לקרוא את ההסכם במלואו לפני הרישום באתר. רישום באתר וכן כל שימוש באתר (התוכנה עבור מחשב האתר ו / או המידע) התוכן (המופיע בו, פירושו קבלה מלאה וללא תנאי של הסכם זה בהתאם לדיני ישראל.

2.4. הסכם זה עשוי להיות מתוקן ו / או מתוקן על ידי המינהל באופן חד צדדי ללא כל הודעה מיוחדת מאת המשתמש. הסכם זה הוא מסמך פתוח וציבורי. הגרסה הנוכחית של ההסכם ממוקמת באינטרנט בכתובת: https://beknet.ltd/licence בעברית. המינהל ממליץ למשתמשים לבדוק בקביעות את תנאי הסכם זה לשינויים ו / או תוספות. המשך השימוש באתר על ידי המשתמש לאחר ביצוע שינויים ו / או תוספות להסכם זה פירושו קבלה והסכמה של המשתמש בשינויים ו / או תוספות אלה.

3. מגבלות השימוש על ידי המשתמש בתוכניות מחשב של האתר

3.1. למשתמש יש את הזכות:

3.1.1. השתמש בתוכניות מחשב של האתר בהתאם למטרה ולפונקציונאליות שלהם;

3.1.2. לשכפל ולהשתמש ביישומי API בהתאם למטרתם התפקודית;

3.2. למשתמש אין את הזכות:

3.2.1. לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, להפיץ, לבצע פעולות מסחר ולמכור את הזכות להשתמש ו / או את התוכנה עבור מחשב האתר לכל מטרה, אלא אם כן פעולות אלה אושרו במפורש על ידי המשתמש בהתאם לתנאי הסכם זה;

3.2.2. לתרגם את תוכניות המחשב של האתר לשפות אחרות;

3.2.3. תצוגות אורקוליות ו / או גרפיות המוצגות בתוכניות המחשב של האתר וכן כל מרכיבי העיצוב או ממשק המשתמש שלהן, ללא קבלת אישור בכתב מבעלי הזכויות המתאימים לביצוע פעולות אלה;

3.2.4. השתמש בתוכניות מחשב בדרכים אחרות שאינן מסופקות על-ידי הסכם זה ומעבר לתהליך הרגיל של תפקוד תוכניות המחשב של האתר.

4. הנוהל למתן הרשאת המשתמש למשתמש להשתמש בתוכניות מחשב של האתר

4.1. הזכות לשימוש בתוכנות מחשב של האתר, למעט הזכות להשתמש בפונקציונאליות של האתר הנוסף, ניתנת על ידי המינהל למשתמש ללא תשלום

בתנאי רישיון פשוט לא בלעדי מרגע הביקור ומתחילת השימוש באתר ו / או רישום המשתמש באתר (תוכניות מחשב ו / או המידע המופיע בו) (תוכן).

4.2. הזכות להשתמש בפונקציונאליות הנוספת של האתר ניתנת למשתמש על ידי המינהל כדלקמן:

4.2.1. מרגע הרישום באתר וחתימה על חוזה אישי ו / או על ביצוע עסקה פיננסית בחנות BekStore (בקסטור).

4.2.2. המשתמש חייב לשמור מסמכים המאשרים ואת התשלום עבור הזכויות להשתמש בפונקציונאליות הנוספת של האתר במהלך כל תקופת השימוש, ועל פי בקשת המינהל למסור מסמכים אלה.

4.2.3. במידה וכתוצאה משגיאה טכנית או מכשל של פעולת האתר או מי מרכיביו או מהפעולות המודעות של המשתמש, ניתנה להם גישה לפונקציונאליות של האתר הנוסף מבלי לרכוש את הזכות להשתמש בו בהתאם לנוהל שנקבע בהסכם זה, המשתמש מתחייב להודיע למנהל על כך ולשלם את עלות הזכות להשתמש בפונקציות הנוספת של האתר, או באופן עצמאי כדי לבטל את כל ההשלכות של שימוש לרעה של הפונקציה הנוספת לה אתר. יחד עם זאת, למינהל יש את הזכות לחסל את ההשלכות הללו ללא הודעה למשתמש.

4.3. הזכות להשתמש בפונקציות הנוספת של האתר עשויה להינתן גם למשתמש בדרכים אחרות המסופקות על ידי הפונקציות של האתר.

4.4. הזכות להשתמש בתוכנות מחשב מסופקת על ידי המינהל למשתמש לתקופה של הסכם זה, אלא אם כן התשישות של היקף הזכויות המוקנות מתרחשת מוקדם יותר.

4.5. מזומנים ששולמו על ידי המשתמש הם דמי רישיון של המינהל על פי הסכם זה.

4.6. המשתמש חייב לעקוב אחר הסטטוס של החשבון שלו ואחר היסטוריית הרכישות.

4.7. הזכות הבלעדית להפיץ את הפונקציות הנוספת של האתר שייכת למינהל ולכן אין הצעות של צדדים שלישיים להענקת זכויות לשימוש בפונקציות הנוספת של האתר או בזכות הגישה אליהם, על ידי המשתמש כהצעות המגיעות מהמנהל.

4.8. במקרה של מחלוקות, מצבים לא ברורים או שליחת הצעות של צדדים שלישיים למשתמש הקשור לתשלום הזכויות לשימוש בפונקציונאליות הנוספת

של האתר, או פרסום הודעות והצעות כאלה באינטרנט, על המשתמש להודיע על כך מייד על כך. אם המשתמש, לאחר שהפר הוראה זו, שילם עבור הפרסומת שצוינה באמצעות הפרטים המצוינים בהודעה זו, טענות המשתמש למינהל בנוגע לאי-יכולתו לגשת לפונקציות של האתר הנוסף אינן מתקבלות, והמנהל אינו מפצה את המשתמש על הכסף בנסיבות הללו.

4.9. המשתמש מתחייב בפני המינהל כי יש לו את הזכות לפנות באופן חופשי את הכספים שבחר לשלם עבור הזכויות להשתמש בפונקציות של האתר הנוסף מבלי לפגוע בחוקי ישראל ו / או בחקיקה של מדינה אחרת שבה המשתמש הוא

אזרח וזכויות של צדדים שלישיים. המינהל אינו אחראי לנזק אפשרי לצדדים שלישיים ו / או למשתמשים אחרים שנגרם כתוצאה משימוש המשתמש בקופות שלא במזומן.

5. הגבלת אחריות הנהלת האתר

5.1. המשתמש משתמש בתוכניות מחשב על אחריותו בלבד. השימוש בתוכניות מחשב מתבצע במצב "כמות שהוא".

5.2. המינהל אינו אחראי לפעולות בלתי חוקיות אפשריות של המשתמש או של צדדים שלישיים.

5.3. המינהל אינו אחראי להצהרות המשתמש שפורסמו על-ידי שימוש בתוכניות מחשב של האתר. המינהל אינו אחראי להתנהגות המשתמש בעת שימוש בתוכניות מחשב.

5.4. המינהל אינו אחראי לאובדן גישתו של המשתמש לחשבונו באתר (אובדן כניסה, סיסמה, מידע אחר הדרוש לשימוש בתוכניות מחשב של האתר) במקרים בהם אין באפשרות המינהל לשחזר גישה בהתאם להנחיות ולנורמות שנקבעו בחוק ובמנהל האתר כדי להגן על הנתונים האישיים של המשתמש.

5.5. המינהל אינו אחראי לאינדיקציה לא נכונה, לא מדויקת, לא נכונה של המשתמש בנתוניו בעת שימוש בתוכניות מחשב.

5.6. המינהל אינו מחליף פריטים מסוימים של הפונקציונאליות של האתר הנוסף שנרכש על-ידי המשתמש עבור רכיבים אחרים של הפונקציות של האתר הנוסף.

5.7. המינהל אינו מזכה את המשתמש בגין העלויות הכרוכות ברכישת הזכויות לשימוש בפונקציונאליות הנוספת של האתר, לרבות במקרה של השעיה או סיום גישה לאתר, לרבות במקרה של הפרה על ידי המשתמש של תנאי השימוש באתר ו / או השעיה או סיום של הסכם זה מכל סיבה שהיא .

5.8. המינהל אינו מתחייב ש:

5.8.1. תוכניות מחשב יעמדו בדרישות הסובייקטיביות והציפיות של המשתמש;

5.8.2. תהליך השימוש בתוכניות מחשב ימשיך ברציפות, במהירות, ללא תקלות טכניות, באופן אמין;

5.8.3. תוצאות שניתן להשיג מן השימוש בתוכנה יהיו ללא שגיאות;

5.8.4. תוכניות מחשב יהיה זמין וניתן להשתמש בו מסביב לשעון, בכל זמן נתון או במהלך כל תקופה של זמן.

5.9. המינהל אינו אחראי מקרה של נזק ישיר או עקיף למשתמש או לצדדים שלישיים אחרים שנגרמו כתוצאה מ:

5.9.1. שימוש או אי יכולת להשתמש בתוכניות מחשב של האתר;

5.9.2. גישה בלתי מורשית של צד שלישי כלשהו למידע האישי של המשתמש, כולל חשבון המשתמש באתר.

5.10. בכל מקרה, אחריות המינהל למשתמש מוגבלת לסכום של 100 (מאה) שקלים חדשים.

5.11. המינהל אינו חייב למסור למשתמש מסמכים ומסמכים אחרים המעידים על כך שהמשתמש הפר את תנאי הסכם זה, וכתוצאה מכך נשללה ממנו באופן חלקי או מלא את הזכות לגשת לאתר (הזכות להשתמש בתוכניות מחשב של האתר).

5.12. המשתמש מבין, מסכים ומסכים כי:

5.12.1. תוכנת מחשב באתר עשויים לכלול קול ו/או וידאו אפקטים שונים, אשר בנסיבות מסוימות עלול לגרום אצל אנשים מועדים אפילפסיה, חסמים ואו הפרעות אחרות של הנפש, החרפה של מצבים אלו, והמשתמש נותן ערבות כי הפרעות שצוינו הוא אינו סובל מהם, או שלא להשתמש בתוכנות המחשב, המספקת סוג זה של גירויים.

5.12.2. ממצא רגיל (ממושך) קבוע במחשב האישי, שימוש במכשירים טכניים אחרים, עלול לגרום לסיבוכים שונים של מצב גופני, כולל היחלשות הראייה, עקמת, צורות שונות של נוירוזות והשפעות שליליות אחרות על הגוף. המשתמש מבטיח כי ישתמש בתוכניות מחשב באופן בלעדי לזמן סביר, עם הפסקות למנוחה או אמצעים אחרים למניעת מצב גופני, אם מומלץ או שייקבע למשתמש.

6. תנאי זכויות קניין רוחני

6.1. זכויות בלעדיות לתוכניות מחשב של האתר:

6.1.1. כל תוכניות מחשב הם אובייקטים של זכויות בלעדיות של המינהל או בעלי זכויות אחרים, כל הזכויות על אובייקטים אלה מוגנים;

6.1.2. למעט המקרים שנקבעו בהסכם זה, וכן החוקים הישימים של ישראל, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, להפיץ, להפיץ, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת, ללא כל תוכנה מוקדמת, הרשאה של בעל הזכויות, למעט במקרים בהם בעל הסימן הביע במפורש את הסכמתו לשימוש חופשי בתוכניות מחשב על ידי כל אדם;

6.1.3. שימוש על ידי המשתמש של תוכניות מחשב, גישה אליו מתקבל אך ורק לשימוש אישי לא מסחרי ו / או מסחרי, מותר בתנאי כל זכויות היוצרים (זכויות יוצרים) או הודעות אחרות של המחבר נשמרים, שם המחבר נשאר ללא שינוי תוכנית המחשב נשאר ללא שינוי צורה;

6.1.4. כל שימוש בתוכנת מחשב, למעט כפי שהותר בהסכם זה או במקרה של הסכמה מפורשת של בעל הזכות לשימוש כזה, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל זכויות היוצרים, אסור בהחלט;

6.1.5. אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם זה, אין לראות בהסכם זה דבר המעביר למשתמש זכויות בלעדיות לתוכן האתר ו / או תוכניות המחשב.

7. הטריטוריה והתוקף של הסכם זה

7.1. למשתמש יש את הזכות להשתמש בתוכניות מחשב של האתר בדרכים המתוארות בהסכם זה בכל שטחה של ישראל, כמו גם בשטחים אחרים שבהם הם נגישים במהלך הפעולה הרגילה של האתר.

7.2. הסכם זה תקף מרגע קבלת תנאיו על ידי המשתמש והוא תקף לשנה 1 (אחת) קלנדרית.

7.3. הסכם זה יוארך באופן אוטומטי עבור כל אחד עוקב (0) בשנה, אלא אם לפני תום תקופת תוקפו של ההסכם:

7.3.1. המנהל החליט לתקן את הוראות הסכם זה, ולפי צורך ינוסח הסכם חדש עם המשתמש, סיום מלא או חלקי של השירות של תוכנות מחשב סיום גישה אליהם, לאחר סיום הסכם זה ביחס משתמש או מניעת גישה לתוכניות מחשב ביחס משתמש;

7.3.2. המשתמש מחליט לסיים את הזכות להשתמש בתוכנות מחשב.

7.4. יש מנהל את הזכות בכל עת וללא הודעה מראש ובלי לתת שום סיבה לסיים הסכם זה באופן חד צדדית ללא משפט עם סיום מיידי של גישה או להשתמש באתר ללא קבלת החזר הוצאות כלשהן, הפסדים או תשואות שהושגו במסגרת ההסכם, לרבות במקרה של:

7.4.1. סגירת האתר;

7.4.2. אף אחד, כולל יחיד, הפרה של תנאי הסכם זה, את תנאי שימוש או להוראות מסמכים מיוחדים שפורסמו באתר.

7.5. המשתמש רשאי לסיים את ההסכם באופן חד צדדי ללא משפט על-ידי הפסקת שימוש באתר בדרך שנקבעה על ידי מסמכים מיוחדים פורסמו באתר זה.

7.6. המשתמש מסכים ומקבל באופן מלא שכל הזכויות הבלעדיות לתוכנה שייכת הנהלת האתר ו / או לצד שלישי כלשהו, אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם או באתר.

7.7. המשתמש אינו רשאי להשתמש בכל מרכיבי תוכנה מחוץ לאתר ללא הסכמה מראש ובכתב של המינהל.

7.8. אתה מבין, מאשר ומסכים כי כל אלמנט של התכנית של מחשב מוגן על ידי זכויות יוצרים. למרות העובדה כי המשתמש רשאי להשתמש בתוכנה במחשב במהלך השימוש באתר, שימוש כזה של תוכנה אינו ולא יכול להיחשב בשום פנים ואופן כמו ההעברה ו / או ההקצאה של זכויות בלעדיות בגין תוכניות אלה מהמנהל למשתמש.

7.9. הסכם זה אינו מספק עבור המחאת כל זכויות בלעדיות או הענקת רישיון בלעדי לכל רכיב של התכנית של המחשב מהמנהל למשתמש.

7.10. אם המשתמש בהתאם לחוקי המדינה שלו אסור לו להשתמש בתוכנות מחשב באינטרנט או יש הגבלות משפטיות אחרות, כולל הגבלות על גיל לקבלה לתוכנית כזו עבור מחשב, המשתמש אינו רשאי להשתמש בתוכנה. במקרה זה,

המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשימוש בתוכנות מחשב בשטחה של המדינה והפרה של החוקים המקומיים.

7.11. הסכם זה ניתן לשינוי על ידי המנהל ללא כל הודעה מוקדמת. כל שינוי בהסכם מבוצעים על ידי המנהל להיכנס באופן חד צדדי לתוקף מיום פרסומו של שינויים כאלה באתר. המשתמש מתחייב לבדוק את ההסכם לשינויים. אי פעולות המשתמשים עם היכרות עם ההסכם ו / או הגרסה השונה של ההסכם

לא יכול לשמש עילה ואי מילוי על ידי משתמש ההתחייבויות ולא מצליח לעמוד במגבלות שנקבעו בהסכם.

7.12. נכות של הפרשות אחד או יותר של הסכם זה יוכר הסדר הקיים נכנסו לתוקף החלטת בית המשפט אינה כרוכה נכות של המשתמש לבין מינהל ההסכם בכללותו.במקרה אמור אחד או יותר של ההסכם על הסדר קיים לא חוקי, המנהל, והמשתמש מתחייבים לקיים את ההתחייבויות שנעשו תחת ההסכם קרוב ככל האפשר לזה של המסקנה ו / או הסכימו שינויים בהסכם זה.

7.13. הסכם זה ועל הקשר בין המינהל ובין המשתמש בקשר עם הסכם זה ועל פי שימוש בתוכנות מחשב כפוף לחוקי מדינת ישראל.

7.14. לגבי הצורה והשיטה של ביצוע הסכם זה יחולו גם הכללים והחוקים של ישראל, המסדיר את הסדר ותנאי החוזה על ידי קבלת ההצעה לציבור.

7.15. כל צדדי הנבגים להלן להיפתר על ידי התכתבות ומשא ומתן באמצעות טרום חובה (יומרה) סדר. אי הגעה להסכם בין הצדדים באמצעות משא ומתן בתוך תשעים (41) ימים קלנדריים מיום הקבלה ידי הצד האחר תביעה בכתב, הליכים משפטיים יוגשו על ידי כל צד מעוניין לבית המשפט מבעל זכויות.

7.16. בכל שאלות הקשורות לביצוע הסכם זה, אנא צרו קשר עם מנהל האתר (מעניק הרישיון): רח׳ המלך דוד 3א, חיפה 3542504, ישראל.

.Bekker Y & Co