תנאי השימוש באתר ובמוצרים

פורסם בתאריך 01-01-2014

נערך לאחרונה בתאריך 23-01-2014

תנאי השימוש באתר ובמוצרים

ברוכים הבאים לאתר BekNet, משאב מקוון המייצג את חברת .Bekker Y & Co באינטרנט, המספקת שירותים בפיתוח ויצירה של אתרי אינטרנט, עיצוב, הקצאה ופרסום, תכנות אינטרנט, תחזוקה ותמיכה בפרויקטים באינטרנט הקשורים אליהם, כמו גם חנות מקוונת
BekStore בבעלות החברה עם הסחורה המתאימה.

תוכל גם לקרוא את מדיניות הפרטיות של המשתמשים.

הנהלת האתר מעניקה לך גישה לאתר BekNet (בקנט) ואת הפונקציונאליות שלה במונחים המונחים בתנאי שימוש אלה באתר ובמוצרים של חברת .Bekker Y & Co, לכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאי הכללים, הנחשבים על ידי המינהל כהצעה לציבור בהתאם לדין הישראלי.

1. תנאים המשמשים בכללים אלה

1.1. אתר BekNet (בקנט), מוצרים פיזים ו/או דיגיטלים של חברת .Bekker Y & Co (או האתר/מוצר לפי משמעות ובהמשך אתר) הוא משאב אינטרנט המורכב ממערך של (א) תוכניות מחשב (קודי תוכנה שבוצעו במחשב) ו- (ב) מידע (תוכן) שהציב המנהל ו / או המשתמשים האתר נכלל במערכת המידע המבטיחה את זמינות המידע באינטרנט באמצעות כתובות רשת (שמות דומיינים):

beknet.ltd

(כולל כל הרמות של התחום שצוין, הן מתפקדות נכון למועד הקבלה על ידי המשתמש של כללים אלה, והושק ולהפעיל במהלך כל תקופת תוקפו).

1.2. פונקציונאליות נוספת של האתר – קודי תוכנית המתבצעים במחשב כחלק מתוכניות מחשב של האתר ולבצע פונקציות נוספות מסוימות של האתר. רשימת האלמנטים המרכיבים את הפונקציונאליות הנוספת של האתר, כמו גם התנאים למתן הזכות להשתמש בממשל המשתמש למשתמש, המוגדרים בהסכם הרישיון, המהדורה הנוכחית שלו זמינה באופן חופשי בכתובת קבועה:  https://beknet.ltd/licence בעברית, מסומנת על ידי המינהל עם המשתמש בסדר מופשט ולהוות הסכמה של הצטרפות.

2. מצב תנאי השימוש באתר

2.1. תנאי שימוש אלה באתר (מוקדם יותר ובהמשך – הכללים) פותחו על ידי המינהל וקובעים את התנאים לשימוש באתר ולפיתוחו, וכן את הזכויות והחובות של המשתמשים והמנהל שלו. הכללים חלים גם על יחסים הקשורים לזכויות ולאינטרסים של צדדים שלישיים שאינם משתמשים באתר, אך זכויותיהם ותחומי העניין שלהם עשויים להיות מושפעים כתוצאה מפעולות המשתמשים באתר.

2.2. כללים אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין המשתמש לבין המינהל, שעניינו מתן המינהל של משתמש הגישה לשימוש באתר ופונקציונליאותו. בנוסף לכללים אלה, ההסכם בין המשתמש לבין המינהל כולל את כל המסמכים המיוחדים המסדירים מתן גישה לשימוש נפרד, כולל הפונקציונאליות של האתר הנוסף, המפורטים בחלקים הרלוונטיים של האתר באינטרנט.

2.3. המשתמש חייב להכיר את הכללים הללו לפני ההרשמה לאתר. רישום המשתמש באתר פירושו קבלה מלאה וללא תנאי על ידי המשתמש בכללים אלה בהתאם לדיני ישראל.

2.4. כללים אלה עשויים להיות מתוקנים ו / או ישלימו על ידי המינהל באופן חד צדדי ללא הודעה מיוחדת. כללים אלה הם מסמך פתוח וציבורי. הגרסה הנוכחית של הכללים ממוקמת באינטרנט בכתובת הבאה: https://beknet.ltd/terms בעברית. המינהל ממליץ למשתמשים לבדוק בקביעות את התנאים של כללים אלה לשינויים ו / או תוספות. המשך השימוש באתר על ידי המשתמש לאחר ביצוע שינויים ו / או תוספות לכללים אלה פירושו קבלה והסכמה של המשתמש בשינויים ו / או תוספות אלה.

3. מצב האתר

3.1. הזכויות לאתר כולו ולשימוש בכתובות רשת (שמות דומיינים) שייכים למינהל. המינהל מספק גישה לכלל בעלי העניין בהתאם לכללים אלה ולחוקי ישראל.

3.2. הכללים הנוכחיים קובעים את התנאים שבהם זכויות השימוש במידע ובתוצאות של פעילות אינטלקטואלית (כולל אך לא רק יצירות ספרותיות, מוסיקליות, אורקוליות ופונו-גרמיות, עבודות גרפיקה ועיצוב, עבודות צילום, תוכניות מחשב) כחלק מקטעים נפרדים באתר, שייכים רק למינהל.

4. מינהל

4.1. תחת הנהלה (מוקדמת ומלאה – מנהלה) בתקנון זה ובמסמכים מיוחדים אחרים שפורסמו באתר, מובנת חברת .Bekker Y & Co, ישות משפטית שהוקמה על פי חוקי מדינת ישראל ונרשמה ברח׳ דוד המלך 3א, חיפה 3542504, ישראל.

4.2. עררים, הצעות ותביעות של יחידים וגופים משפטיים למינהל בקשר לכללים אלה וכל הנוגעים לתפקוד האתר, הפרת זכויותיהם והאינטרסים של צדדים שלישיים בהפעלתו וכן בקשות של אנשים המורשים על פי החוק הישראלי, ניתן לשלוח לכתובת הדואר של .Bekker Y & Co, כמפורט בסעיף 4.1. של כללים אלה.

4.3. בכל הנוגע לתפקודו ופיתוחו של האתר, המינהל כפוף לחוקי ישראל, לכללים אלה ולמסמכים מיוחדים אחרים אשר מפותחים או ניתנים לפיתוח ואומץ על ידי המינהל על מנת להסדיר את אספקת המשתמשים לפונקציונאליות נפרדת של האתר.

4.4. אין הוראות של כללים אלה מעניקים למשתמש את הזכות להשתמש בשם החברה, בסימנים מסחריים, בשמות מתחם ובסימנים ייחודיים אחרים של המינהל. הזכות להשתמש בשם החברה, בסימנים מסחריים, בשמות מתחם ובסימנים ייחודיים אחרים של המינהל, ניתנת רק על ידי הסכם בכתב עם המינהל.

5. רישום באתר ובמצב המשתמש

5.1. הרשמה בחנות המקוונת של החנות ומנוי לניוזלטר והצעות של .Bekker Y & Co המשתמש באתר ללא תשלום, מרצון ומבוצע בכתובת האינטרנט: https://beknet.ltd

5.2. המשתמש באתר הינו יחיד הרשומים באתר בהתאם לנוהל שנקבע בתקנון, לאחר שהגיע לגיל המותר על פי חוקי מדינת ישראל לקבלתם של כללים אלה, ולהיות בעל הסמכות המתאימה (להלן – המשתמש).

5.3. בעת ההרשמה באתר, על המשתמש למסור למנהל את המידע הדרוש והעדכני ליצירת הדף האישי של המשתמש, לרבות פרטי הכניסה הייחודיים לכל משתמש (כתובת דואר אלקטרוני או שילוב של אותיות ומספרים לטיניים ו / או מספר טלפון לצורך כניסה לאתר) לאתר, וכן את השם ושם המשפחה. טופס ההרשמה של האתר רשאי גם לבקש מהמשתמש מידע נוסף כדי למלא את חובות המינהל למשתמש.

5.4. המשתמש אחראי על האותנטיות, עדכניות, השלמות והציות לחקיקה של ישראל, שנמסרה בעת רישום המידע וטוהרו מתביעות של צדדים שלישיים.

5.5. לאחר מתן המידע המפורט בסעיף 5.3. של כללים אלה, על המשתמש לעבור מספר נהלי אימות, דהיינו: (א) לאשר את ההרשמה על ידי זיהוי בדיקה אוטומטית המיועדת להבדיל בין מחשבים ואנשים ("CAPTCHA"); (ב) לאשר את הרישום על ידי הפעלת דף אישי באמצעות הודעה שנשלחה על ידי הנהלת האתר לדואר האלקטרוני של המשתמש; (ג) למינהל יש זכות לשנות את כללי נהלי האישורים ולדרוש מעבר של נהלים אחרים ו / או נוספים לאישור הנתונים. למשתמש יש את הזכות לרשום לא יותר מדף אישי אחד באתר.

5.6. עם ההרשמה, המשתמש מסכים לכללים אלה ומניח את הזכויות והחובות המופיעות בו בקשר לשימוש והפעלת האתר. המשתמש רוכש את הגישה המתאימה לשימוש בפונקציונאליות של האתר.

5.7. לאחר רישום מוצלח של המשתמש באתר, ההנהלה מניחה את הזכויות והחובות למשתמש המצוין בכללים אלה.

5.8. עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש מתבצע בהתאם לדיני ישראל. המינהל מעבד את הנתונים האישיים של המשתמש על מנת לספק למשתמש גישה לשימוש בפונקציונאליות של האתר, לרבות למטרת קבלת פרסומת אישית; אימות, מחקר וניתוח של נתונים אלה המאפשרים לשמור ולשפר את הפונקציונריות ואת החלקים של האתר, כמו גם לפתח פונקציונריות חדשה קטעים של האתר. המינהל נוקט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הנתונים האישיים של המשתמש מפני גישה, שינוי, גילוי או הרסה בלתי מורשים. למינהל הזכות להשתמש במידע שמסר המשתמש, לרבות נתונים אישיים, על מנת להבטיח עמידה בדרישות החקיקה הישראלית הנוכחית (לרבות במטרה למנוע ו / או לדכא פעולות בלתי חוקיות ו / או בלתי חוקיות של משתמשים). גילוי המידע שניתן על ידי המשתמש יכול להיעשות רק על פי החקיקה הנוכחית של ישראל לבקשת בית המשפט, רשויות אכיפת החוק, וכן במקרים אחרים הקבועים בדיני ישראל. ככל שהממשל מבצע את עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש לצורך יישום הכללים, מכוח הוראות החקיקה על נתונים אישיים, אין צורך בהסכמת המשתמש לעיבוד נתוניו האישיים.

5.9. פרטי הכניסה והסיסמה של המשתמש ו / או מפתח המוצר שהתקבל הם מידע הכרחי ומספיק עבור המשתמש לגשת לאתר ו / או להשתמש במוצר. למשתמש אין זכות להעביר את פרטי הכניסה והסיסמה שלו ו / או מפתח רישיון המוצר שקיבל לצדדים שלישיים, נושא באחריות מלאה לביטחונם, באופן עצמאי בבחירת אופן האחסון שלהם.המשתמש בתוכנת החומרה המשמשת אותו יכול לאשר את האחסון של פרטי ההתחברות והסיסמה עבור הרשאה אוטומטית באתר. מפתח רישיון המוצר מאוחסן באופן אוטומטי על-ידי המוצר עצמו ומשמש אותו כדי להבטיח את יכולת ההפעלה שלו.

5.10. אם המשתמש אינו מוכיח את ההפך, כל פעולה המבוצעת באמצעות פרטי הכניסה והסיסמה שלו ו / או מפתח רישיון המוצר נחשבים כמבוצעים על ידי המשתמש הרלוונטי. במקרה של גישה בלתי מורשית לכניסת המשתמש ו / או המפתח האישי ו / או מפתח המוצר של המוצר, או כאשר יתקבל הפצה של פרטי ההתחברות והסיסמה ו / או מפתח המוצר שהתקבל, יודיע על כך המשתמש על כך באופן מיידי.

6. חובות המשתמש

6.1. בעת השימוש באתר, המשתמש מחויב:

  • לעמוד בהוראות החוקים הנוכחיים בישראל, בכללים אלה ובמסמכים מיוחדים אחרים של המינהל;
  • לספק נתונים מהימנים, מלאים ועדכניים בעת ההרשמה, לעקוב אחר מימושם;
  • להודיע למנהל על גישה בלתי מורשית לדף האישי ו / או גישה לא מורשית ו / או שימוש בסיסמה ו / או כניסה ו / או מפתח רישיון של מוצר המשתמש;
  • אינם מעניקים גישה למשתמשים אחרים לדף האישי שלהם או לכל מידע מסוים הכלול בהם במקרה ו / או המוצר הנרכש, אם הדבר עלול להוביל להפרה של חוקי ישראל ו / או כללים אלה, מסמכי מינהל מיוחדים;
  • כדי לגבות חשוב עבור המשתמש מאוחסן מידע על הדף האישי שלו במערכות רישוי והרשמה של מוצרים.

6.2. אם יש ספק לגבי חוקיות ביצוע פעולות מסוימות, לרבות הצבת מידע או מתן גישה, המינהל ממליץ להימנע מהפעלת פעולות אלה.

6.3. בעת השימוש באתר, על המשתמש אסור:

6.3.1. להירשם כמשתמש בשם אדם אחר ("חשבון מזויף") או כישות משפטית כמשתמש או במקומו. יחד עם זאת, ניתן לרשום בשמו ובהוראתו של אדם או ישות משפטית אחרת, בכפוף לקבלת הסמכויות הנדרשות באופן ובצורה שנקבעו על ידי החוק הישראלי;

6.3.2. להטעות את המינהל ביחס לזהותו, תוך שימוש בכניסה ובסיסמה של משתמש רשום אחר;

6.3.3. לעוות מידע על עצמך ו / או נתונים אחרים;

6.3.4. להעלות באופן בלתי חוקי, לאחסן, לפרסם, להפיץ ולספק גישה או להשתמש בדרך אחרת בקניין הרוחני של המינהל ושל צדדים שלישיים;

6.3.5. להשתמש בתוכנה ולבצע פעולות שמטרתן להפר את הפעולה הרגילה של האתר ו / או דפים אישיים של משתמשים;

6.3.6. להוריד, לאחסן, לפרסם, להפיץ ולספק גישה אל וירוסים, סוסים טרויאניים, תוכניות זדוניות אחרות באתר ו / או המוביל לאינטראקציה עם קוד התוכנה של האתר ופונקציונאליות ו / או מוצרים שלו;

6.3.7. בכל אמצעי, לרבות אך ללא הגבלה, על ידי הטעיה, ניצול לרעה של אמון, פריצה, ניסיון גישה לחשבון ולסיסמה של משתמש אחר;

6.3.8. להשתמש באתר באופן שונה, למעט באמצעות הממשק שמספקת המינהל, למעט במקרים בהם הפעולות ניתנו ישירות למשתמש בהתאם להסכם נפרד עם המינהל;

6.3.9. לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור ולמכור מחדש את השימוש באתר ובמוצרים, לרבות הפונקציונאליות הנוספת שלו, לכל מטרה, אלא אם כן פעולות אלה אושרו במפורש על ידי המשתמש בתנאים של הסכם נפרד עם המינהל;

6.3.10. פרסום מסחרי ופרטי באתר;

6.3.11. כל מידע אחר שלפי דעתו האישית של המינהל אינו רצוי, אינו מתיישב עם מטרות יצירת האתר, פוגע באינטרסים של משתמשים או מסיבות אחרות אינו רצוי לפרסום באתר;

6.4. המשתמש אחראי אישית לכל מידע שפורסם באתר, מודיע למשתמשים אחרים, וכן לכל אינטראקציה עם משתמשים אחרים, שבוצעו על אחריותם.

6.5. במקרה של מחלוקת של המשתמש עם כללים אלה או העדכונים שלהם, המשתמש חייב לסרב להשתמש בו, ליידע את המנהל בהתאם בסדר שנקבע.

6.6. רכישה של המשתמש של הזכות להשתמש בפונקציונאליות הנוספת של האתר מתבצעת על בסיס הסכם רישיון, שהטקסט שלו זמין באופן חופשי באינטרנט וכתובת קבועה: https://beknet.ltd/licence בעברית, מסכמת על ידי המינהל עם המשתמש בהליך מפושט ולהיות הסכמה של הצטרפות במשמעות.

7. תנאים והתניות של זכויות קניין רוחני

7.1. זכויות בלעדיות לתכנים שפורסמו באתר.

7.1.1. כל האובייקטים המופיעים באתר, כולל אלמנטים עיצוביים, טקסט, גרפיקה, איורים, קטעי וידאו, סקריפטים, תוכניות, מוסיקה, צלילים וחפצים אחרים ואוספיהם (להלן תוכן) הם אובייקטים של הזכויות הבלעדיות של המינהל ושאר בעלי הזכויות, כל הזכויות על אובייקטים אלה מוגנים.

7.1.2. למעט המקרים שנקבעו בתקנון זה, כמו גם החוקים הישימים של ישראל והסכם הרישיון, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, להפיץ, להפיץ, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת, כולה או חלקה, אישור מראש של בעל זכויות היוצרים, אלא אם בעל זכויות היוצרים באופן מפורש הביע את הסכמתו שימוש של התוכן על-ידי כל אדם חופשי.

7.1.3. המשתמש מקבל זכות לא בלעדית להשתמש בו על ידי הצגה, השמעה וזכויות אחרות רק לשימוש אישי ולא מסחרי, אלא אם שימוש כזה גורם או עלול לגרום ניזק לאינטרסים הלגיטימיים של בעל הזכות.

7.1.4. השימוש תוכן גולשים, גישה אשר מיוצרת אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך מותר ובלבד שכל הסימנים של המחבר (זכויות יוצרים) או הודעות אחרות של המחבר, להציל את שמו של המחבר ללא פגע, שמירה על המוצר בצורה ללא שינוי.

7.1.5. זכויות והנפח שלהם השימוש של המשתמש של מוצרים ו / או תכנים, גישה אשר שולמו עבור ו / או קבלו בחנות המקוונת BekStore , מגדירים את הסכם הרישיון כלול עם הרכישה של המוצר ופורסם באתר בכתובות המצוינות בסעיף 6.6.

7.1.6. כל שימוש באתר ו / או התכנים ו / או מוצרים, אלא כפי שמתיר בכללים אלה, או במקרה של ההסכמה המפורשת של בעל הזכות לשימוש כזה ללא הסכמה מראש ובכתב אסור בהחלט.

7.1.7. אלא אם צוין אחרת במפורש שנקבעו בתקנות אלה, דבר בכללים אלה לא יכול להיחשב העברת זכויות בלעדיות.

7.2. אחריות על הפרת זכויות בלעדיות.

7.2.1. המשתמש הוא אחראי בלעדי הפרת הזכויות הבלעדיות במקרה של הפרה של כללים אלה ו / או השימוש הלגיטימי של התכנים ו / או מוצרי החברה .Bekker Y & Co

7.2.2. המנהל רשאי, אך לא חייב לבצע מעקב אחר המהות של הגלישה, כדי לבדוק האם גולשים באתרי תוכנים אסורים והוא יכול למחוק או להעביר (ללא הודעה מוקדמת) לכל תוכן או משתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום או להגביל את תפקוד חשבון מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות וללא מהלך הגבלה, או למחוק חשבונות תוכן, כי הם על דעתי האישית של המינהל, תוך הפרה של כללים אלה, החקיקה הישראלית ו / או עלול להפר את זכויות, פגיעה, או לאיים על ביטחונם של שימושים אחרים או צדדים שלישיים.

7.3. אתרים ותוכן צד שלישי.

7.3.1. האתר מכיל (או) עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים באינטרנט (אתרי צד ג׳), כמו גם מאמרים, תמונות, איורים, גרפיקה, מוסיקה, קול, וידאו, מידע, יישומים, תוכנה ותכנים אחרים השייכים או מגיע מצדדים שלישיים (תוכן של צד שלישי), אשר הינו תוצאה של פעילות אינטלקטואלית מוגן בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

7.3.2. צדדים שלישיים אלו ותוכנם אינם נבדקים על ידי המנהל לעמידה זו או דרישות אחרות (דיוק, שלמות, שלמות, וכו׳). הממשל אינו אחראי עוד תוכן שפורסם באתרים של צד שלישי שאליו רווחי המשתמשים לגשת דרך האתר או דרך תוכן צד שלישי, לרבות, בין היתר, כל הדעות או הצהרות הביע באתרי צד שלישי או לתוכנם.

7.3.3. אם המשתמש החליט לעזוב את האתר וללכת לאתרים של צדדים שלישיים, או להשתמש או להתקין תוכנות צד שלישיות, הוא עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ומאותו רגע כללים אלה אינם חלים על המשתמש. אם פעולה נוספת מצד המשתמש צריך להיות מונחית על ידי המדיניות והחוקים החלים, כולל שיטות עסקיות מאותם אנשים שתוכנו הוא הולך להשתמש.

8. הפעלת האתר ואחראי בשימוש שלה

8.1. משתמשים אחראים למעשיהם בקשר עם היצירה ושמה של מידע על הדף האישי שלכם באתר ובסעיפים אחרים של האתר בהתאם לחוקי מדינת ישראל. הפרה של כללים אלה והחוק הישראלי חל וכרוך באחריות אזרחית, מנהלית ופלילית.

8.2. מנהל מספק את האפשרות הטכנית של השימוש בו על ידי משתמשים, המנהל אינו משתתף בעיצוב התוכן של דפים אישיים אינו מפקח ואינו אחראי למעשים או מחדלים של כל אדם ביחס השימוש באתר או ההיווצרות והשימוש בתוכן של דפים האישיים של משתמשים באתר.

8.3. מערכת המידע של האתר והתוכנה שלה, אין פתרונות טכניים, ביצוע פעולות צנזורה בקרה אוטומטית מידע עם משתמשים על השימוש באתר, למעט פתרונות טכניים מיוחדים שיכולים להיות מיושמים על ידי מינהל למניעת ודיכוי של הפרות של זכויות של צדדים שלישיים קניין רוחני.

8.4. המנהל שומר לעצמו את הזכות בכל עת לשנות את העיצוב של האתר, תוך, פונקציונאלי, לשנות או להוסיף סקריפטים משומשים, תוכנה ופריטים אחרים משתמשים או מאחסן באתר, כל יישומי שרת בכל עת, עם או בלי הודעה על כך.

8.5. המנהל אינו עוסק-במתינות מראש או צנזורה של מידע, על המשתמש לנקוט צעדים כדי להגן על זכויות ואינטרסים של יחידים ולהבטיח ציות לחוק הישראלי רק לאחר טיפול של אדם מודאג למינהל בדרך שנקבעה.

8.6. המנהל אינו אחראי להפרת יד המשתמש לתנאים האמורים ושומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן קבלת מידע ממשתמשים אחרים או צדדים שלישיים בגין הפרה של המשתמש של שינוי תקנה זו (בינונית) או להסיר כל מידע מפורסם של המשתמש המפר את האיסור, הוקם על ידי תקנה זו (כולל הודעות פרטיות), להשעות, להגביל או להפסיק את גישת משתמש אל כולן או מקצתן או הקטעים ,והאתר בכל עת ומכל סיבה או בלי לתת שום סיבה, עם או בלי הודעה על כך. המנהל שומר לעצמו את הזכות להסיר את הדף האישי של משתמש ו / או להשעות, להגביל או להפסיק את גישת משתמש לכל הפונקציונאליות של האתר, אם המנהל מגלה כי לדעת, המשתמש הוא איום על האתר ו / או חבריה. הממשל מיישם את הצעדים מתוארים לעיל בהתאם לחקיקה החלה אינו אחראית ההשפעות השליליות האפשריות של אמצעים כאמורים עד למשתמש או לכל צד ג׳.

8.7. מנהל יבטיח את התפקוד ותפעול של האתר ומתחייב לשחזר את ביצועיו באופן מיידי במקרה של כשלים והפרעות טכניים. המנהל אינו נושא באחריות לכשלים זמני הפסקות באתר והם לגרום לאובדן מידע.

8.8. המנהל יש את הזכות להיפטר של מידע סטטיסטי הקשור לפעילות האתר, וכן מידע על המשתמש לספק מידע מפרסום ממוקד לתצוגה לאתר הלקוח לקהלים שונים.לצורך ארגון הפעולה ותמיכה טכנית של האתר וביצוע מנהל
התקנות אלה יש את היכולת הטכנית לגשת לדף האישי של המשתמש, אשר קיימים רק במקרים שנקבעו על ידי תקנה זו.

8.9. למנהל יש את הזכות לשלוח מידע משתמש על התפתחות האתר ובפונקציונאליות שלו, כמו גם כדי לקדם פעילויות משלה.

8.10. הגבלת האחריות של המנהל:

8.10.1. האתר ואת תפקידיו כולל את כל הסקריפטים, יישומים, תוכן ועיצוב האתר מסופק "כמו שהוא". מנהל מתנער מכל אחריות כי האתר או ייתכן שהתפקוד יהיה מתאים או לא מתאים למטרה מסוימת שימוש. ממשל לא יכול להבטיח ואינו מבטיח תוצאות ספציפיות משימוש באתר ו / או הפעילות שלה;

8.10.2. כדי למנוע בלבול, המשתמשים צריכים לנקוט באמצעי זהירות הורידו מהאתר או מאוחסנים את קישור והשימוש של כל קובץ, כולל תוכנה. הנהלת האתר ממליצה מאוד על שימוש ברישיון בלבד כולל תוכנת אנטי-וירוס;

8.10.3. באמצעות האתר, אתה מסכים כשאתה מוריד מהאתר או באמצעותו כל חומר , על אחריותך באופן אישי אחראי בגין השימוש האפשרי של חומרים אלה, כולל כל נזק שעלול לגרום למחשב של המשתמש או לצדדים שלישיים, אובדן נתונים, או כל נזק אחר;

8.10.4. בשום מקרה המינהל או נציגו יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק עקיף, תוצאתי, אגביים, לרבות אובדן רווחים, או אובדן מידע, בכבודו או בשמו העסקי, שונים בקשר עם השימוש באתר, ,תוכן האתר או כל חומר אחר שאליו אתה או כל אדם אחר גישה באמצעות האתר, מצביעים על אפשרות של נזק כזה.

9. הוראות סיום

9.1. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש לבין המנהל כיצד להשתמש באתר והפונקציונאלי שלה וגוברים על כל ההסכמים הקודמים בין המשתמש לבין המנהל.

9.2. תנאים אלו נתונים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סוגיות לא מוסדרות על ידי כללים ייושבו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

9.3. במקרה של מחלוקת או אי סכמה כרוכה בביצוע של תקנות אלה, המשתמש לבין המנהל יעשו כל מאמץ כדי לפתור אותן באמצעות משא ומתן ביניהם. אם המחלוקות לא נפתרו על ידי משא ומתן, המחלוקות ייושבו בדרך שנקבעה על ידי החקיקה הנוכחית של ישראל.

9.4. תקנה זו תיכנס לתוקף עבור המשתמש מאז ביקורו באתר על מנת לקבל מידע זה או אחר באתר, כמו גם מרגע ההצטרפות אליהם (רישום בחנות המקוונת BekStore ו / או להירשם חדשות ומבצעים מ- .Bekker Y & Co) ולהפעיל לתקופה בלתי מוגבלת.

9.5. כללים אלה מורכבים ברוסית ניתן לספק למשתמש לבדיקה בשפה אחרת.

9.6. אם מסיבה זו או אחרת, אחת או יותר מהוראות תקנות אלה תוכרזנה חוקיות או חלל, זה לא משפיע על החוקיות או יכולת אכיפה של יתר ההוראות.

.Bekker Y & Co